• Nowa strona internetowa!!!

     • Drodzy rodzice!

      Nasza strona internetowa zmienia układ i przybiera nową szatę graficzną - w następnych dniach będą pojawiać się różne zmiany. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich uwag, propozycji na maila administratora strony (w zakładce kontakty). 

       

     • Projekt "Jutro idę do szkoły"

     • Drodzy rodzice!

      Nasze przedszkole weźmie udział w projekcie finansowanym z funduszy UE

      Projekt „Jutro idę do szkoły”

      Wartość całkowita projektu: 1 999 620,00 zł

      Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 597 820,00 zł

      Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

      Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2014-2020

      Priorytet: X Edukacja przedszkolna

      Działanie: 10.1.4

      Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. - 30 czerwca 2019 r.

      Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

      Projekt obejmuje wsparciem: Przedszkole nr 112, ul. Wapowskiego 3/Przedszkole nr 137, ul. Zagłoby 11/Przedszkole nr 168, ul. Zagłoby 27/Przedszkole nr 194, ul. W. Sławka 7/ Przedszkole nr 200, ul. Balbinki 1/Przedszkole nr 219, ul. Keniga 16/Przedszkole nr 343, ul. Warszawska 53/Przedszkole nr 418 ul. Szancera 7 w Warszawie.

      - 75 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych przedszkoli, wyłonionych w procesie rekrutacji;

      - 1070 dzieci uczęszczających do wymienionych przedszkoli.

      Cel główny Projektu

      Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych wyrównujących szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz umożliwiających udział dzieci z niepełnosprawnością, a także zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

      Cele szczegółowe Projektu

      -Zwiększenie szans edukacyjnych 1070 dzieci (538dz. i 532 ch) z ursuskich przedszkoli poprzez realizację zajęć:

       Edukacyjnych: ,,Jutro idę do szkoły” (zajęcia prowadzone na podstawie pozytywnie zwalidowanego w ramach PO KL na lata 2007-2013 programu zajęć. Program ukierunkowany na przygotowanie dziecka z wykorzystaniem TIK do nauki w szkole oraz rozwój intelektualny, ruchowy, emocjonalny, społeczny – dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka) 20 godz./154 grupy średnio 7 os.

      Specjalistycznych:  Logorytmiki – 20 godz.(1 os.)/244 dzieci - zajęcia indywidualne, Integracji Sensorycznej (SI) – 20 godz.(1 os.)/63 dzieci – zajęcia indywidualne, Psychoruchowych – 20 godz.( 1 os.)/17 grup średnio 4 os., Sensoplastyka – 20 godz./6 grup średnio 7 os., Muzykoterapia – 40 h /36 grup średnio 7 os.

      Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z przedszkoli objętych Projektem, poprzez realizację szkoleń z zakresu:

      -Multimedia w dydaktyce  - 40 godz./9gr. średnio 7 os.

      -Kurs Ocena rozwoju u dzieci – 10 godz./1gr. średnio 20 os.

      -Kurs Integracja sensoryczna I-szy stopień -40 godz./1 gr. średnio 20 os.

      -Kurs Psychomotoryki – 82 h /1 gr. średnio 5 os.

      Planowane efekty

      Wypracowane w projekcie programy zajęć i zakupiony sprzęt przełożą się na trwałe poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli objętych projektem.

      Nabyte kompetencje przez nauczycieli, stanowić będą wartość dodaną dla jakości oferty prowadzonych zajęć w przedszkolach.

      Osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników znaczącą wpłynie na prawidłowy rozwój psychospołeczny i emocjonalny dzieci objętych wsparciem.

      Założenia projektu pozwolą na wypracowanie właściwych postaw charakteryzujących się brakiem dystansu wśród rówieśników.

      Główny nacisk położony jest na integrację, zapobieganie powstawaniu barier, stereotypów oraz nierówności społecznych.

       

      Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

     • Kwiaty Integracji 2018

     • Już w krótce największa, niezwykle dla nas ważna uroczystość...

      Jubileuszowy - X Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych "Kwiaty lntegracji"

      Nasze przedszkole po raz kolejny organizuje Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Kwiaty lntegracji”.

      Ubiegłoroczny lX Przegląd przyniósł nam wiele radości i satysfakcji.

      Chcielibyśmy zachęcić do udziału w tegorocznej edycji przedszkola - dzieci i nauczycieli,

      a także do wsparcia naszego przedsięwzięcia - sponsorów i patronów.

       

      Liczymy na dalszą współpracę i zapraszamy do wspólnej zabawy.

       

      X_przeglad Kwiaty Integracji - regulamin.docx

      FORMULARZ_ZGLOSZENlOWY.docx

    • Ruszaj się z Lionfitness
     • Ruszaj się z Lionfitness

     • Ruszaj się z Lionfitness

      Drodzy Rodzice!

      Dobrze wiecie jak ważnym aspektem życia codziennego jest zdrowe żywienie i regularna aktywność fizyczna.

      Statystyki biją na alarm: ponad 25% dzieci i ponad 50% dorosłych ma w Polsce nadwagę lub otyłość!!!

      Nie możemy obok takich danych przechodzić obojętnie. Wiemy jednak, że wprowadzenie odpowiedniej diety i aktywności to trudne do realizacji przedsięwzięcie

       Dlatego nasze Przedszkole dołączyło do projektu „Ruszaj się z Lionfitness”

      W ramach programu, eksperci – wykwalifikowani dietetycy i trenerzy, opracowują diety dopasowane do indywidualnych potrzeb

      oraz plany treningowe – uwzględniając możliwości danej osoby.

      Poniższy filmik w najlepszy sposób obrazuje, czym jest Lionfitness: https://www.youtube.com/watch?v=gjZpCilsLaU

       

      Jak dołączyć do projektu?

      Aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z ekspertem Lionfitness i zgłosić chęć przystąpienia do programu.

      Wszyscy Rodzice dzieci z naszego przedszkola chcący wprowadzić zmiany w swoim trybie życia otrzymają wsparcie ekspertów

      oraz bezpłatny dostęp do diety i treningu on-line z trenerem na żywo na okres 4 lub 12 tygodni.

      Szczegóły programów dietetyczno-treningowych dostępne są na stronie www.lionfitness.pl.

      Podejmij wyzwanie już dziś!

      Zgłoś się po swój bezpłatny pakiet dietetyczno-treningowy.

      Wyślij maila na adres: ekspertdieta@lionfitness.pl

      W treści koniecznie napisz do którego przedszkola chodzi twoje dziecko i w jakiej miejscowości się ono znajduje.

       

      Gorąco zachęcamy do udziału w programie!

    • Luty w przedszkolu
     • Luty w przedszkolu

     • NADCHODZĄCE WYDARZENIA

      LUTY

       

      ODDZIAŁY NA ZAGŁOBY 11:

      8 LUTEGO( CZWARTEK) koncert muzyczny „Legendy starego Krakowa” – TRĄBKA

      9 LUTEGO (PIĄTEK) bal karnawałowy

      15 LUTEGO (CZWARTEK) warsztaty z pantomimy

      20 LUTEGO (WTOREK) warsztaty z ceramiki


       
      ODDZIAŁY NA WOJCIECHOWSKIEGO 13:
      9 lutego (PIĄTEK) Bal karnawałowy
      15 lutego (CZWARTEK) Pantomima
      16 lutego (PIĄTEK) Koncert TRĄBKA „ Legendy starego Krakowa”
      23 lutego (PIĄTEK) Ceramika
    • Styczeń w przedszkolu
     • Styczeń w przedszkolu

     • NADCHODZĄCE WYDARZENIA

      STYCZEŃ

       

      Oddziały przy ul. Zagłoby 11:

       

      3 STYCZNIA (ŚRODA) Cyrk Pomponi 

       

      9 STYCZNIA (WTOREK) warsztaty z ceramiki

       

      11 STYCZNIA (CZWARTEK) koncert muzyczny  - SAKSOFON

      „Fabryka śniegu za chmurami”

       

      15 – 28 STYCZNIA Ferie zimowe

       

        17 stycznia (środa),  godz. 11:00 – wyjście do kina OK ARSUS na film anijmowany „MAMBO, LULA I PIRACI”  (Uwaga! Na film idą tylko najstarsze grupy 6-5 latki)
       

       

      18 STYCZNIA warsztaty z pantomimy

       

       Dzień Babci i Dziadka – Terminy indywidualnie ustalone w grupach


       

      Oddziały przy ul. Wojciechowskiego 13:

      3 STYCZNIA (ŚRODA) – Cyrk Pomponi

      12 STYCZNIA (PIĄTEK)- warsztaty z ceramiki

      18 STYCZNIA (CZWARTEK)- Warsztaty z pantomimy

      19 STYCZNIA (PIĄTEK)- Koncert muzyczny - SAKSOFON „Fabryka śniegu za chmurami”

      15 - 28 STYCZNIA – Ferie zimowe

      Babci i Dziadka – terminy indywidualnie ustalone w grupach

    • Informacja o wyborze oferty casteringu
     • Informacja o wyborze oferty casteringu

     • lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę cateringu dla dzieci,

      które będą uczęszczały do  Oddziałów Zamiejscowych

      Przedszkola lntegarcyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka,

      przy ul. Wojciechowskiego 13 w Dzielnicy Ursus w roku 2018.

      DOKUMENTY:

      Informacje_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

    • Grudzień w przedszkolu
     • Grudzień w przedszkolu

     •  

      NADCHODZĄCE WYDARZENIA

      GRUDZIEŃ

       

      Oddziały przy ul. Zagłoby 11:

       

      5 GRUDNIA (WTOREK) warsztaty z ceramiki

       

      6 GRUDNIA (ŚRODA) MIKOŁAJKI

      „Zamieszanie u św. Mikołaja” przedstawienie w wykonaniu rodziców dzieci z gr.II z cyklu Rodzice-Dzieciom.

      Zabawy ze  św. Mikołajem. ZDJĘCIA ZE ŚW. MIKOŁAJEM.

       

      7 GRUDNIA (CZWARTEK ) koncert muzyczny  - SKRZYPCE

      „Aniołki z kolędą w kieszonce.”

       

      20 GRUDNIA (ŚRODA) wigilia przedszkolna

      „ Prosto z Betlejem” - jasełka w wykonaniu dzieci z gr.IV

       

      christmas clipart ribbon #1021 GRUDNIA (CZWARTEK) warsztaty z pantomimy​​​​​​​


       

      Oddziały przy ul.Wojciechowskiego 13:

      7 ​​​​​​​GRUDNIA (CZWARTEK)- Mikołajki w przedszkolu

      Spektakl w wykonaniu rodziców grupy Delfinki

      pt: Śpioch Mikołaj- czyli jak bajki uratowały święta

      Zabawy z Mikołajem

      Zdjęcia z Mikołajem

      8 GRUDNIA (PIĄTEK) Warsztaty z ceramiki

      15 GRUDNIA (PIĄTEK) Koncert muzyczny

      19 GRUDNIA (WTOREK) Wigilia w przedszkolu

      „Jasełka” w wykonaniu dzieci z grupy Tygryski

      21 GRUDNIA (CZWARTEK) Warsztaty z pantomimy

       

    • Zbiórka zabawek zakończona!!!
     • Zbiórka zabawek zakończona!!!

     • ZBIÓRKA ZABAWEK w naszym przedszkolu

      dla    małych    pacjentów    szpitali

      JUŻ ZAKOŃCZONA !!!

       

      Serdecznie dziękujemy Państwu

      za włączenie się do naszego apelu, dzięki czemu

      -już po raz drugi-mogliśmy przystąpić do akcji 

      - zbiórka zabawek z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia.

       

      Miejsce na gromadzone upominki wypełnione zostało po brzegi !!!

       

      Jak zawsze, mogliśmy liczyć na Państwa zaangażowanie yes

       

      Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy wraz ze swymi pociechami

      podzielili się zakupionym upominkiem z pacjentami szpitali.

       

      To ogromny prezent materialny,

      a jeszcze większy … DAR SERCA

    • Listopad w przedszkolu
     • Listopad w przedszkolu

     •  

      NADCHODZĄCE WYDARZENIA

      LISTOPAD

       

      Oddziały przy ul. Zagłoby 11:

      9 LISTOPADA (CZWARTEK) „O czym szumią mazowieckie wierzby” koncert muzyczny – FLET

      10 LISTOPADA (PIĄTEK) uroczystość z okazji Dnia Niepodległości w wykonaniu dzieci z gr. III

      16 LISTOPADA (CZWARTEK) warsztaty z pantomimy

      21 LISTOPADA (WTOREK) wernisaż fotograficzny

      Ulubiony zwierzak w obiektywie”, wręczenie dyplomów i upominków

      21 LISTOPADA ( WTOREK) warsztaty z ceramiki

      24 LISTOPADA (PIĄTEK) światowy Dzień Pluszowego Misia

       

      Oddziały przy ul. Wojciechowskiego 13:

      6 LISTOPADA ( PONIEDZIAŁEK) wycieczka autokarowa

      do Teatru Małego Widza na przedstawienie „Ogrodowy zawrót głowy” - GR. I i GR.II

      10 LISTOPADA ( PIĄTEK ) uroczystość z okazji

      Dnia Niepodległości w wykonaniu dzieci z gr. IV

      16 LISTOPADA ( CZWARTEK ) warsztaty z pantomimy

      17 LISTOPADA (PIĄTEK) „O czym szumią mazowieckie wierzby” koncert muzyczny – FLET

      21 LISTOPADA ( WTOREK ) finał konkursu fotograficznego „Ulubiony zwierzak w obiektywie”

      23 LISTOPADA (CZWARTEK) wycieczka autokarowa

      do Teatru Małego Widza na przedstawienie „Rozplątanie tęczy” - GR. III i GR.IV

      24 LISTOPADA ( PIĄTEK ) warsztaty z ceramiki

      24 LISTOPADA ( PIĄTEK ) światowy Dzień Pluszowego Misia

       

    • Smog nad Warszawą
     • Smog nad Warszawą

     • DRODZY RODZICE!

      Nasze Przedszkole dbając o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci systematycznie śledzi otrzymywane maile z Urzędu Miasta i Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w sprawie wysokości stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu PM10.

      Dlatego uprzejmie informujemy, że w momencie wysokiego stężenia tych pyłów stosując się do wytycznych w/w instytucji nie  wyprowadzamy dzieci na powietrze. Mam nadzieję, że podzielacie Państwo nasze zdanie.

      ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH DZIECI SĄ NAJWAŻNIEJSZE !

      W razie pytań prosimy o kontakt z dyrektorem.

       

    • l Warszawski pozarządowy Tydzień Edukacyjny
     • l Warszawski pozarządowy Tydzień Edukacyjny

     • Drodzy rodzice!

      Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zorgaznizowało
       l Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny!!!


      Przedsięwzięcie to odbędzie się w różnych miejscach Warszawy, w terminie 23 – 29 października 2017 roku. Celem organizacji I Warszawskiego Pozarządowego Tygodnia Edukacyjnego jest zachęcenie warszawiaków, w szczególności dzieci i młodzieży, do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych, z ich aktywnością edukacyjną oraz inicjatywami społeczno- obywatelskimi. W programie  są przewidziane różne pokazy naukowe, warsztaty, debaty, gry symulacyjne, koncerty, spektakle, wystawy interaktywne z różnych dziedzin nauki i sztuki. Wszystkie działania są bezpłatne. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych na co dzień współpracujących ze szkołami poprowadzi fascynujące działania edukacyjne obejmujące nauki przyrodnicze, sztukę, sport, literaturę, psychologię, teatr. Szczegółowe kalendarium oraz spot promujący dostępne pod linkiem:

      http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/15251-i-warszawski-pozarzadowy-tydzien-edukacyjny

      http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/wtewww.pdf

    • Październik w przedszkolu
     • Październik w przedszkolu

     • NADCHODZĄCE WYDARZENIA - PAŹDZIERNIK

      Grupy na Zagłoby:

      4 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA) warsztaty edukacyjne 
      z policjantem „Spotkanie z borsukiem”

      5 PAŹDZIERNIKA (czwartek) jesienna sesja zdjęciowa

      6 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) wycieczka autokarowa 
      do Teatru Małego Widza 
      na przedstawienie „Super Luper” - GR.l i GR.ll

      12 PAŹDZIERNIKA ( CZWARTEK) wycieczka autokarowa do Centrum Nauki KOPERNIK – GR.lll i GR.lV

      16 PAŹDZIERNIKA ( PONIEDZIAŁEK) ogłoszenie rodzinnego konkursu fotograficznego 
      „Ulubiony zwierzak w obiektywie”

      19 PAŹDZIERNIKA ( CZWARTEK) warsztaty z pantomimy

      20 PAŹDZIERNIKA ( PIĄTEK) koncert muzyczny 
      „Szal z liści i mgły” - WALTORNIA


      Oddziały zamiejscowe na Wojciechowskiego:

      3 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) warsztaty o zwierzętach

      4 PAŹDZIERNIKA ( ŚRODA) jesienna sesja zdjęciowa

      6 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) warsztaty edukacyjne 
      z policjantem „Spotkanie z borsukiem”

      12 PAŹDZIERNIKA ( PIĄTEK) koncert muzyczny 
      „Szal z liści i mgły” – WALTORNIA

      16 PAŹDZIERNIKA ( PONIEDZIAŁEK) ogłoszenie rodzinnego konkursu fotograficznego 
      „Ulubiony zwierzak w obiektywie”

      19 PAŹDZIERNIKA ( CZWARTEK) warsztaty z pantomimy